φρονεῖτ'

φρονεῖτ'
φρονεῖτο , φρονέω
to be minded
pres opt mp 3rd sg (epic ionic)
φρονεῖτε , φρονέω
to be minded
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
φρονεῖτε , φρονέω
to be minded
pres opt act 2nd pl
φρονεῖτε , φρονέω
to be minded
pres ind act 2nd pl (attic epic)
φρονεῖται , φρονέω
to be minded
pres ind mp 3rd sg (attic epic)
φρονεῖτο , φρονέω
to be minded
imperf ind mp 3rd sg (attic epic)
φρονεῖτε , φρονέω
to be minded
imperf ind act 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”